Bir şirketin kurulmasından başlayarak; sermaye finansmanı, lisans anlaşmaları ve ticari akitler, kamu ve özel hisse arzı, birleşme & devralma, günlük işlerinde temsil gibi bir çok konuda büyümesi ve nihayet gerektiği takdirde tasfiyesine kadar söz konusu olabilecek tüm aşamalarda hukuki destek sağlamaktadır.Gümüş Hukuk&Danışmanlık olarak müvekkillerimize yakın olarak ve faaliyet gösterdikleri sektörlerde geçerli olan koşulları ve gereksinimleri dikkate alarak profesyonel hukuki görüş vermekteyiz.

Ayrıca Şirketlerin ihtiyacı olan her alanda sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve revize edilmesi konusunda da çalışmaktayız. Büromuzun, Şirketler ve Ticaret Hukuku alanındaki çalışmaları, iş ya da çalışanlarla ilgili olarak ihtilafların halli için müzakere, tahkim ve mahkemeler önünde temsil gibi her türlü hukuki ihtilaf çözüm metotlarını da kapsamaktadır.

Genel olarak hizmetlerimiz;

  • Şirket ana sözleşmelerinin yazılması
  • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
  • Ana sözleşme değişikliklerinin yapılması ve sermaye artırımının yapılması
  • Şirket hisse devri işlemleri
  • Şirket kuruluş, tür değiştirme ve şirket birleşmeleri
  • Zayi ve kambiyo senedi davaları
  • Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılan davalar
  • Kooperatif davaları