CMK görevini ifa etmek üzere Ankara Barosu tarafından görevlendirilen meslektaşımız Avukat Fadime Eymir, bir kolluk personeli tarafından önce sözlü hakarete maruz kalmış ve akabinde adliye koridorunda darp edilmiştir.

Bu olay üzerine gerekli yasal süreci başlatmak üzere olay yerine giden Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi Üyesi Avukat Büşra Pamukçu’nun sorgu hâkimliğinde görevli mübaşir ve bir başka görevli tarafından duruşma salonuna girişi engellenmiştir.

Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesindeki “Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder” ve 57. maddesindeki “… avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların hâkimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır” hükmü; mesleğin kamu hizmeti niteliğini ve avukatların mesleki faaliyetleri sırasında yargının asli unsuru olarak hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Meslektaşlarımıza yönelik olarak gerçekleştirilen ve TCK kapsamındaki suç teşkil eden fiillerin Avukatlık Kanunu 57. maddesi çerçevesinde hâkimlere karşı işlenmiş suçlara ilişkin hükümlere tabi olarak soruşturulması gereği ve bu suçlar hâkimlere karşı işlenmiş olsa idi faile ne ceza verilecek ise o cezanın bu fiilleri işleyenlere verilmesi gerektiği de açık kanun hükmüdür.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak gerek meslektaşlarımız gerekse Ankara Baromuzun yürüteceği tüm hukuksal süreçlere destek vereceğimizi ve yakinen takip edeceğimizi belirtiriz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. maddesinde ifadesini bulan “Hukuk Devleti” ilkesini korumakla görevli tüm yetkili kişi ve kurumları, meslektaşlarımızın uğradığı şiddetin önlenmesi için avukatların yanında olmaya çağırıyoruz.

Sorumluların en ağır cezayı alması için gereken tüm hukuksal yolları sonuna kadar kullanacağımızı meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu

Link: https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/meslektaslarimiza-ve-kamuoyuna-duyuru-80242

CategoryTBB
Write a comment:

*

Your email address will not be published.