• Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi.