İŞ HUKUKU&SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Gümüş Hukuk&Danışmanlık  kurumların insan kaynakları departmanları ile sürekli iletişim halinde çalışarak,istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun hale getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir. İş Hukuku Departmanımızda görev yapan arkadaşlarımız, müvekkillerimizi yasal mevzuat ve idari uygulamalar konusunda bilgilendirmektedir.Müvekkillerimizle çalışanları arasında hukuki ihtilafa meydan vermeyecek biçimde yapılandırılması konusunda danışmanlık vermekteyiz.

İşveren ve çalışanların haklarının korunması, mevcut mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması, işçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlar, kıdem, ihbar, işe iade, kötü niyet tazminatları, fazla mesai ücretleri, yarı zamanlı ve tam çalışma ücretleri, yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması, doğum izinleri, çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik halleri, çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları, işçi kusuru, haksız fiil, sağlık, devamsızlık, performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı ya da geçerli sebepler veya sendika üyeliği, kıdem tazminatı yükü azaltmak ya da diğer keyfi uygulamalar benzeri haksız ve geçersiz sebepler ile hizmet sözleşmelerinin feshi, sendikalar ile ilişkiler, toplu sözleşme görüşmeleri, grev ve lokavt konularında hukuki hizmetler sunmaktayız.Genel olarak İş&Sosyal güvenlik hukuku çerçevesinde;

  • İş Hukuku Davaları
  • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması
  • İş Sözleşmeleri
  • İşten Çıkarma ve İstifalar
  • İşyeri Güvenliği ve Sağlığı
  • Outsourcing / Altişverenlik
  • Sendika
  • Tazminat & Haklar
  • Toplu İşten Çıkarma