Gümüş Hukuk&Danışmanlık mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı,kiralaması,ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında geniş bir bilgi birikim ve paylaşımı müvekkillerine sunmaktadır.Bunun yanı sıra gayrimenkul projelerine; hukuki inceleme (due diligence), planlama, proje geliştirme, teminat, kredi ve proje finansmanı işlemleri, kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi, mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhleri ve benzer pek çok konuda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.Bu bağlamda Gayrimenkul avukatlarımız, müvekkili mal sahiplerini, kiracıları, gayrimenkul yatırımcılarını, müteahhitleri, mimarları, finansörleri, inşaat firmalarını, mühendisleri ve planlamacılarını temsil etmektedir.

Yeni Türk Borçlar Kanunu kapsamında büromuz gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır.

Ayrıca, gayrimenkul konularından doğan hukuki ihtilaflarda da müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Büromuz, ayrıca tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde yaptığı kayıt tetkik işlemleri ile gayrimenkul değerlerine ilişkin durum tespit çalışmaları gerçekleştirmektedir. Avukatlarımız, bunun yanı sıra imar plan değişiklikleri ile ilgili olarak idari süreçlerin takibini ve gerektiği takdirde iptali için yargısal yollara başvurulması işlemlerini de ifa etmektedir.