• Muvazaa nedeniyle tapu iptal davaları
  • Men’i müdahale davaları
  • Tapu iptali ve tescili davaları
  • Şuf’a davaları
  • Geçit hakkı davaları
  • Ecrimisil davaları