Ankara 07.11.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/43
06.11.2018 tarihinde meslektaşlarımıza e-mail yoluyla bilgilendirme amaçlı gönderilen Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi’nin ilke 3’de ve taslak uygulama tedbirlerinde ilke 3 madde 11’de belirtilen “…Mahkemeler Avukatlık yetkisi olmayan uygun kişilerin mahkeme nezdinde tarafları temsil etmesine izin verebilir.” şeklinde düzenlenen kısmı hukuk ilkelerine ve yerleşik uygulamalara açıkça aykırılık teşkil ettiğinden dolayı asla kabul edilemez.

Bu ifadeler bildirgeye ağır zarar vermiştir ve gerçekçi değildir, bir hukuk devletinde gerçekleşme ihtimali de yoktur.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

CategoryTBB
Write a comment:

*

Your email address will not be published.