• Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları
  • Tahliye davaları
  • Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları
  • Tevdi mahalli tayini