Büromuza bağlı çalışan evlilik ve boşanma avukatları evlilik öncesi mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması, yabancıların Türkiye’de evlilik işlemlerinin yapılması, evlilik sonrası edinilen malların ortak paylaşımı, çocukların velayeti, iştirak, tedbir, yoksulluk ve yardım nafakalarının belirlenmesi ve icrası, anlaşmalı boşanma başvuruları, boşanma amacıyla hazırlanmak istenen protokoller, kamuoyunda şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin temelden sarsılması, şiddet, aldatma, terk ve benzeri boşanma sebeplerinin analizi ve delillerin derlenmesi, boşanma işlemleri sırasında alınabilecek güvenlik tedbirleri, ayrılık kararı alınması, boşanmanın kesinleştirilmesi ya da yurtdışında alınan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınma, tenfizi gibi çok çeşitli konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

With number of people worldwide who love playing slots and casino games the web based casino sector has been very competitive for decades. There are numerous great online slot and casino sites around, like red stag casino no deposit websites you’ll discover workout routines accompany some of the finest web casino bonuses you will discover.
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
 • Mal paylaşım davaları
 • Nafaka davaları
 • Velayet ve Vesayet Davaları
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetname iptal davası
 • Nişanın bozulmasından doğan davalar
 • Boşanma davalarında,nafaka,müşterek çocukların velayeti,maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi
 • Tapu ve nüfus kayıtlarında ad – soyadı düzeltme ve değiştirme
 • Yaş düzeltme, kazai rüşt davaları
 • Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları
 • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri