• İcra İflas Hukuku,mahkeme kararı vasıtasıyla ya da mahkeme kararı olmaksızın hak saiplerinin,icra organları aracılığıyla haklarına kavuşmasını sağlayan bir çalışma alanıdır.Kurumların ya da şahısların senede bağlı ya da bağımsız her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.Aynı zamanda  alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul,gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır.Gümüş Hukuk&Danışmanlık  ihtilafların çözümlenmesinin nihai sonucu olan bu alanda deneyimli avukatlardan oluşan bir ekibe sahiptir. Bugüne kadar İcra İflas Hukukuna ilişkin oldukça kapsamlı ve karmaşık ihtilaflar, belirli bir plan ve strateji dahilinde çalışan dinamik ekibimizle çözümlenmiştir.İcra İflas Hukuku ekibimiz, mahkeme kararlarının hızlı bir şekilde icrasını sağlamanın yanı sıra, iflas tehdidi altında olan şirketlere profesyonel anlamda danışmanlık sağlayarak şirketler için en uygun çözümleri üretmektedir. Ekibimiz ayrıca alacakların ödenmesi ve borçların tahsili konularında gerekli deneyimlere sahiptir. Gümüş Hukuk&Danışmanlık ihtilafların çözümü konularında sahip olduğu kapsamlı deneyimle, tanınmış firmalara hukuki destek vermektedir.
  • Gümüş Hukuh&Danışmanlık  bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi konusunda deneyimli halkla ilişkiler kadrosu ve adli takip eleman kadrosuyla etkili ve verimli hizmet sunmaktadır.
  •  Bunun yanında, icra iflas hukukunda karşılaşılan problemlerin daha hızlı ve güvenli bir biçimde çözümlenmesi için, ofisimize danışmanlık hizmeti veren öğretim görevlilerinden de destek alınmaktadır.
  • Bu kapsamda icra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası, kambiyo senetlerine özgü (çek, senet, bono, poliçe), ipotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin takipler de dahil olmak üzere, her türlü icra takiplerin başlatılması, haciz ve satış işlemlerinin yapılması, ilgili davaların yürütülmesi ve benzeri diğer hizmetler tarafımızca verilebilmektedir.