HAKKIMIZDA

Gümüş Hukuk Avukatlık Bürosu Avukat Zeki GÜMÜŞ tarafından 1999 yılında Kayseri’de kurulmuştur. Kurulduğu günden günümüze kadar, birçok kurum, kuruluş, özel ve tüzel kişilerin vekilliğini üstlenmek suretiyle hizmet vermiştir. Halen 5 avukat 12 yardımcı personel ile hizmet vermektedir. Müvekkil memnuniyetini ilk önceliği sayan, iş disiplini edinmiş uzman kadrosu ile tüm hukuki ihtilafların çözümlenmesinde gerek danışmanlık gerekse yargı sürecindeki takibini, edindiği ilkeleri doğrultusunda yapmaktadır.

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİMİZ

Gümüş Hukuk Avukatlık Bürosu ; hizmetlerimizin kaliteli, etkin, verimli ve hızlı olması amacıyla 5 ana departmana bölünmüştür.
Çalışanlar arasında iş bölümü ve uzmanlaşma sağlanmış olup, yüksek verimlilik, kaliteli iletişim, iç denetim ve müşteri duyarlılığı sağlanmıştır.
Kurumsal Müşterilerle çalışma yönetimlerinin paylaşılması ve yaygınlaştırılması sağlanmıştır.

HEDEFLERİMİZ

Çözüm odaklı, yenilikçi, bilgiye ve teknolojiye yatırım yapan, müvekkillerinin ve çalışanlarının memnuniyetini önemseyen, kalite anlayışını devamlı yükselten planlamalarda bulunmak.

Standart klasik hukuk bürosu modelinden çıkmak. Global Hukuk Sistemi ile bütünleşmek, Uluslararası Hukuk alanında bilgi ve iş transferi sağlamak. Dünyanın her yerindeki bağımsız hukuk firmalarıyla çalışmak.

İLKELERİMİZ

Kuruluşundan bugüne, her zaman doğruluk ve dürüstlüğü amaç edinmiştir.
Adaletin tesisi noktasında, kanunların koymuş olduğu kurallara uymuş ve saygılı davranmıştır.
1136 sayılı kanuna göre avukatlık hizmeti sunarken anayasal ilkelere bağlı kalmış, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, etnik köken ve benzeri ayrım gözetmeksizin herkesi kanun önünde eşit saymıştır.
Müvekkil haklarının kutsallığını ve gizliliğini en ön planda tutmuştur.
Üstlenmiş olduğu hizmet anlayışı nedeniyle, müvekkilini her zaman en iyi şekilde temsil etmeyi ve hizmet sorumluluğundan dolayı sürecin her aşamasında bilgilendirmeyi, müvekkiline karşı hesap verilebilirliği ve şeffaflığı benimsemiştir.
Hizmet sunarken, tarafsız ve adil hizmet sunmayı, kimsenin etkisinde, baskısında kalmadan objektif davranmayı, müvekkilinin haklarını her şeyden üstün tutmayı, empati kurmayı, hiçbir güce ve baskıya boyun eğmemeyi, hür, adil, özgür düşünmeyi, çağdaş, ahlaki değerlere önem vermeyi kabul etmiştir.
“ İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. ” ( Victor Hugo ) sözünden yola çıkarak, adil olma prensibini benimsemeyi ilke edinmiştir.