• Bankacılık&Finans Hukuku alanında,bankalara ve diğer finans kuruluşlarına,genel bankacılık konuları,ticari krediler ve her türlü leasing işlemleri, teminatlı ve gayriteminatlı kredi müesseseleri, İslami finans araçları, mortgage, sendikasyon, banka teminat mektupları, tüketici kredileri ve perakende bankacılık ürünleri, alacak tahsili, iflas ve yeniden yapılandırma işlemleri, düzenleyici kanuni gerekliliklere uyum, varlık satın alma ve satışı ve sigorta hukuki takibi gibi işlemlerde hukuki görüş vermekte ve avukatlık hizmetleri temin etmektedir.
 • Avukatlarımızın akademik çalışmaları ve pratik tecrübesi ile bankalar ve finans kurumlarına ve her türden kredi/finansman sözleşmelerinin tarafı olan müvekkillerine hizmet sunmak konusunda deneyimlidir.Ayrıca;Kredi sözleşmeleri ve verilen kredilerin teminat altına alınmasını amaçlayan sözleşmeler başta olmak üzere, müvekkilleri için gerekli hukuki belgeleri hazırlamaktadırlar.
 • Genel olarak;
  • İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar
  • Kredi sözleşmeleri alanında hukuksal destek
  • Banka ve Finans kuruluşlarının risk takip işlemleri
  • Leasing ve faktöring alanında hukuksal destek Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi
  • İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi
  • Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması
  • Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
  • Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF ilgili hukuksal işlemler
  • Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi
  • Bankacılık Operasyonu ve Hukuki Organizasyonlar
  • Kurumsal Finansman
  • Şirket Finansmanı