• Tespit Davaları
  • Tüketici Davaları
  • İdari Davalar
  • Yargıtay, Danıştay, ve Temyiz Duruşmalarına katılma
  • Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet Davaları
  • Kaçakçılık Kanununa Muhalefet
  • İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme
  • Dava, cevap dilekçesi vb. dilekçeler
  • Temyiz ve karar düzeltme dilekçeleri
  • Her türlü sözleşme düzenlenmesi
  • Her türlü ceza davaları