Konu:Erciyes Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi Hakkında. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’nden alınan 30.10.2018 günlü yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu yazıda; mezunları ile Üniversiteleri arasındaki ilişkilerin devam ettirilmesi, iletişimin güçlendirilmesi ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesi amacıyla “Erciyes Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi” nin güncellendiği bildirilerek mezunlarının https://mezun.erciyes.edu.tr web adresinden sisteme giriş yaparak kayıt yaptırmaları veya bilgilerini güncellemeleri talep…

CMK görevini ifa etmek üzere Ankara Barosu tarafından görevlendirilen meslektaşımız Avukat Fadime Eymir, bir kolluk personeli tarafından önce sözlü hakarete maruz kalmış ve akabinde adliye koridorunda darp edilmiştir. Bu olay üzerine gerekli yasal süreci başlatmak üzere olay yerine giden Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi Üyesi Avukat Büşra Pamukçu’nun sorgu hâkimliğinde görevli mübaşir ve bir başka…

Ankara 07.11.2018 BARO BAŞKANLIĞI DUYURU NO:2018/43 06.11.2018 tarihinde meslektaşlarımıza e-mail yoluyla bilgilendirme amaçlı gönderilen Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi’nin ilke 3’de ve taslak uygulama tedbirlerinde ilke 3 madde 11’de belirtilen “…Mahkemeler Avukatlık yetkisi olmayan uygun kişilerin mahkeme nezdinde tarafları temsil etmesine izin verebilir.” şeklinde düzenlenen kısmı hukuk ilkelerine ve yerleşik uygulamalara açıkça aykırılık teşkil ettiğinden…