Ankara 07.11.2018 BARO BAŞKANLIĞI DUYURU NO:2018/43 06.11.2018 tarihinde meslektaşlarımıza e-mail yoluyla bilgilendirme amaçlı gönderilen Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi’nin ilke 3’de ve taslak uygulama tedbirlerinde ilke 3 madde 11’de belirtilen “…Mahkemeler Avukatlık yetkisi olmayan uygun kişilerin mahkeme nezdinde tarafları temsil etmesine izin verebilir.” şeklinde düzenlenen kısmı hukuk ilkelerine ve yerleşik uygulamalara açıkça aykırılık teşkil ettiğinden…